Evolutionspsykologin och Humes lag

Standard

Inom filosofin är Humes lag, efter den skotska filosofen David Hume, en känd och accepterad tanke. Humes lag säger att en person inte kan härleda ett “bör” från ett “är”, d.v.s. bara för att något “är” följer det inte att det “bör” vara så. Alla filosofer är inte ense om hur långt Humes lag gäller, men jag vill nog påstå att de flesta accepterar att exempelvis en vetenskaplig upptäckt inte innebär något moraliskt eller omoraliskt i sig.

Det är viktigt att ha Humes lag i åtanke när en diskuterar vetenskap och kanske i synnerhet människans psykologi. Humes lag visar nämligen tydligt att de som menar att evolutionspsykologin är sexistisk eller nihilistisk (eller något annat nedsättande) har fel. Det är nämligen så att oavsett vilka upptäckter som görs inom vetenskapen så följer det inte att det som upptäckts är eftersträvansvärt.

Det finns evolutionspsykologiska teorier som förklarar varför män i genomsnitt har större spatial förmåga än kvinnor (Buss 1995) och varför kvinnor i genomsnitt är mindre våldsamma än män (McDonald 2012). Som Humes lag säger betyder dock inte att kvinnor bör hindras från att söka jobb som kräver stor spatial förmåga eller att män bör tillåtas vara våldsamma. 

Källor:

Buss, D. M. (1995). Psychological sex differences: Origins through sexual selection. American Psychologist, 50, 164-168.

McDonald m.fl. (2012) Evolution and the psychology of intergroup conflict: the male warrior hypothesis. Phil. Trans. R. Soc. B (2012) 367, 670–679 doi:10.1098/rstb.2011.0301 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s