Är sexuell ånger en anpassning?

Standard

I The Guardian skriver Jill Filipovic att evolutionspsykologin är ett tillbakasträvande gissningsprojekt. Anledningen är att en studie föreslår att könsskillnader i sexuell ånger kan ha en evolutionär förklaring. Det är suspekt att döma en hel vetenskaplig disciplin utifrån en studie, men kan det ligga någonting i kritiken mot studien?

Den kritiserade studien testar två evolutionspsykologiska hypoteser:

Hypotes 1: Kvinnor har haft högre obligatorisk reproduktionskostnad (9 månaders graviditet) under evolutionen. Därför bör sexuella handlingar, särskilt tillfälliga sexuella förbindelser, ångras mer intensivt av kvinnor än av män.

Hypotes 2: Missade sexuella möjligheter har historiskt varit mer reproduktivt kostsamty för män än för kvinnor. Därför bör dåligt vald sexuell passivitet ångras mer intensivt av män än av kvinnor.

I studien testades och bekräftades båda hypoteserna empiriskt. Filipovic kritik bygger på att dessa könsskillnader beror på kultur och inte evolution. Hennes främsta argument för detta tycks vara att andra sexuella beteenden förändras:

”Human sexual expression has long been widely variable, and social institutions have struggled to reign it in through a variety of mechanisms (outlawing same-sex relationships or premarital sex … )”

Det underliga med dessa exempel är att både homosexualitet och utom-äktenskapligt sex har förekommit i alla tider trots att det varit förbjudet på många håll. Det verkar alltså som just dessa exempel faktiskt har en biologisk – och kanske även evolutionär – förklaring. Filipovic skriver sedan ironiskt att ”psychologists who fancy themselves evolution experts … conclude that their own personal preferences, or the current norms of their culture, are universal and explicable by evolution alone”. Detta påhopp är helt missvisande då forskarna diskuterar flera icke-evolutionära orsaker till resultaten i studien. De skriver bland annat:

”In addition, there are likely social factors that might moderate or exacerbate evolved dispositions in each sex to regret certain sexual experiences. For example, women in the modern world are consciously aware of the risk of pregnancy as a result of having sex, which could lead women to worry about casual sex experiences and regret them more than do men.”

Filipovic skriver att en förklaring kan vara att kvinnor inte lika lätt får orgasm med tillfälliga sexuella partners eftersom det är mycket fokus på den manliga njutningen. Detta är dock inte någon kritik mot studien. Faktum är att det är precis vad forskarna skriver i diskussionen

”Another possible factor is that, whereas casual sex will typically be physically gratifying for men, many men and women might lack knowledge of how to make the experience as gratifying for women and may not consider it important as part of a sexual encounter. This could contribute to a less favorable casual sex experience for women than for men feeding into sex differences in sexual regret.”

Främst verkar det som Filipovic negativa inställning till studien beror på hur den kan tolkas politiskt: ”If women have actually emotionally evolved to feel sexual shame absent social context, then what’s the point of pushing back on a social context that sexually shames women?”

Detta är också missvisande. Artikeln handlar om ånger inte om skam. Ordet ”shamed” används inte i studien överhuvudtaget. Ordet skamsen (ashamed) nämns en gång då de medverkande i studien frågades om de ångrat: ”Engaging in a sexual activity with someone, because it caused my family to be ashamed or disappointed in me”. Könsskillnaden på detta område var extremt liten (d = 0.03). Den politiska åsikt Filipovic verkar se som följd av studien tycks alltså inte vara relevant.

Advertisements

2 thoughts on “Är sexuell ånger en anpassning?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s