Är evolutionspsykologi en vetenskap?

Standard

För ett tag sedan provade jag att googla på “evolutionspsykologi”. Första träffen var (inte så förvånande) Wikipedia tätt följt av lattattlara.se. Tredje träffen var flashbacktråden “Är evolutionspsykologi humbug?“. Inte heller denna träff var särskilt förvånande då detta är en vanlig attityd till evolutionspsykologi.

Hur ska ordet “humbug” tolkas i detta sammanhang? Jag skulle tro att ordet syftar på någonting i stil med “ovetenskaplig”. Frågan är alltså “är evolutionspsykologi ovetenskapligt”? Svaret är “Nej”. Ett standard kriterium för att en teori ska vara vetenskaplig är att den måste vara “falsifierbar” d.v.s. om teorin är falsk så måste det gå att visa det genom observation. Stephen Hawking har uttryckt det på följande vis: “A theory is a good theory if it satisfies two requirements: It must accurately describe a large class of observations on the basis of a model that contains only a few arbitrary elements, and it must make definite predictions about the results of future observations.”

Går det att falsifiera evolutionspsykologin? Svaret är “Nej”. Av samma skäl går det inte att falsifiera genusvetenskapen eller astronomin. Evolutionspsykologin är inte en falsifierbar teori, det är en metateori, ett paradigm, en modell för att generera falsifierbara hypoteser. Frågan som bör ställas är “går det att generera falsierbara evolutionspsykologiska hypoteser”? Svaret är “ja”.

Illustrationen nedan (inspirerad av en artikel av David Buss) visar hur evolutionspsykologin kan generera hypoteser:

Image

Sexuell selektion och förälderinvesteringsteori (parental investment theory) är standardkoncept inom evolutionsbiologin sedan 70-talet och är allmänt vedertagna. Utifrån dessa koncept går det att formulera hypoteser vars förutsägelser kan testas. Andra koncept som kan användas för att generera testbara hypoteser är teorin om “reciprok altruism” och teorin om “förälder-avkomma konflikt“.

Hittills har jag beskrivit hur evolutionpsykoger utifrån evolutionära standardkoncept härleder hypoteser med falsifierbara förutsägelser. Men ibland går evolutionspsykologer “baklänges” – försöker förklara ett observerat beteende med hjälp av evolutionen. Ett exempel finns i illustrationen nedan:

Skärmavbild 2014-01-06 kl. 22.14.40

Dessa förutsägelser är helt klart möjliga att falsifiera eller konfirmera. Ett praktexempel på förklarande vetenskap. Det finns förstås evolutionpsykologer som inte bedriver bra vetenskap, jag har bloggat om det här. Men det finns dåliga forskare inom alla fält och som jag visat här går det att bedriva evolutionspsykologisk forskning med hög vetenskaplig nivå. Detta är också vad som görs av sådana som Leda Cosmides, John Tooby, Steven Pinker och David Buss. Inte mycket humbug där inte.

Advertisements

6 thoughts on “Är evolutionspsykologi en vetenskap?

  1. Vad jag förstår pluggar du på SU. Finns det någon där som forskar om evolutionspsykologi? Det verkar inte finnas något intresse för det i Sverige… Vill gärna doktorera i det, men då krävs ju nästan att man hittar en handledare som har någon kunskap om det.

    • Psykologiska institutionen på SU har åtminstone en kurs i evolutionspsykologi på masternivå och doktorandnivå. Det ingår också i biologisk psykologikurserna på grundnivå. Jag tror att den som aspirerar att bli en bra evolutionspsykolog först och främst måste vara en bra (experimentell) psykolog – så Stockholms universitet kan nog vara ett bra val.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s