Evolutionsteorin är inte en morallära!

Standard

I en serie uppmärksammade tweets skrev evolutionsbiologen Richard Dawkins att en kvinna bör göra abort om hennes foster visar sig ha down-syndrom. Han rättade sedan till sitt uttalande och skrev då att han anser att valet är upp till kvinnan, men att han själv skulle gjort abort i den situationen.

Detta uttalande har attackerats av Lukas Berggren på ledarsidan i den kristna tidningen “Världen idag”. Mitt syfte är inte att försvara Dawkins uttalanden kring selektiv abort. Jag vill snarare visa att de angrepp som Berggrens artikel gör mot evolutionsteorin är helt missriktade. Evolutionsteorin säger ingenting om huruvida selektiv abort är rätt eller fel.

Eftersom Världen idag har starka kopplingar till kreationismen så är det kanske inte konstigt att ledarsidan är kritisk till evolutionen. Det förvånar mig dock att Berggren inte ens verkar veta vad evolutionen är. Inte konstigt att han (antar jag) förnekar den.

Berggren skriver att Dawkins uttalanden ”tydliggör vad de ödesdigra konsekvenserna av en värld utan Gud innebär”. Det är dock tydligt att det inte är ateismen utan evolutionsteorin som är Berggrens verkliga måltavla. Att sätta likhetstecken mellan evolutionsteorin och ateismen är dock problematiskt. Vissa ateister såsom filosofen Thomas Nagel tror inte på evolutionsteorin och många kristna (bland annat katolska kyrkan har numera gett med sig) tror på evolutionsteorin. Menar Berggren att dessa kristna inte konsekvent kan vara emot abort?

Evolutionen är den naturliga process där de som har bäst anlag för att överleva (till skillnad från de som inte har det) kan föra vidare anlagen till nästa generation. Det finns ett överväldigande vetenskapligt konsensus om att evolutionsteorin är sann, men det finns också grupper som menar att den är falsk. Detta kan vi lägga åt sidan så länge. Det viktiga i detta sammanhang är att evolutionsteorin är en vetenskaplig teori, som inte uttrycker vad som är moraliskt rätt eller fel eller vad som bör göras.

Detta verkar dock Berggren inte ha förstått. Han skriver att evolutionen handlar om att ”de bäst anpassade ska överleva sämre anpassade” och fortsätter: ”Handikappade, svaga, sjuka och andra ’dåligt anpassade’ människor bör då – i konsekvensens namn – sorteras bort”. Att Berggren beskriver evolutionen med ord som ”bör” och ”ska” tyder på att  han tror det är en moralisk teori om vad som bör göras. Faktum är att inga värderingar följer från evolutionsteorin. Det går inte att härleda ett ”bör” från ett ”är”.

Evolutionen är en teori om hur komplext liv blev till. För många varelser – både människor och andra djur – har det varit en grym process som inneburit lidande, svält och utsortering av de sämst anpassade. Det har funnits de som velat påskynda denna process, men framväxandet av välfärdsstaten vittnar om att majoriteten snarare velat eliminera de grymma elementen ur evolutionen.

Dawkins och jag tillhör de som tror att komplext liv är en produkt av evolutionen. Varken jag eller Dawkins förespråkar dock lidande, svält eller utsortering. Dawkins har många gånger skrivit att vi, tack vare vår intelligens, kan försöka förhindra de grymheter som evolutionen orsakar.

Att acceptera abort handlar snarare om att inte ge ett foster samma moraliska status som en person. Om kvinnan inte kommer sakna fostret – som inte kan tänka, känna eller oroa sig för sin död – verkar det orimligt att ge fostret samma status som en person. Det går att tycka olika om detta resonemang. Klart står dock att det inte följer ur ateismen och evolutionsteorin mer än det följer ur kristendomen och kreationismen.

Advertisements